Авторська програма та цілісний підхід до виховання

Ми створили цілісну програму естетично-пізнавального розвитку дитини, яка відповідає нашому баченню  виховання та гармонійного розвитку дітей.

Основні принципи програми – особистість, здоров’я, пізнання – розумово та естетично розвинені діти, духовно цілісні, фізично та емоційно здорові.

Головна наша мета – це щасливі діти, які з радістю йдуть у садочок, адже тут їх чекають улюблені дбайливі вихователі, веселі друзі та безліч захоплюючих справ.

 

Підхід до виховання

Особливістю нашого садочку є цілісний, чіткий та науково обґрунтований  підхід до виховання, оснований на теоріЇ прихильності Джона Боулбі , працях відомого психолога Людмили ПетрановськоЇ та канадського вченого Гордона Ньюфелда;

Даного підходу дотримуються усі вихователі та постійно проходять навчання для удосконалення своїх навичок комунікації з дітками.

Л. Петрановська:

«Я не знаю на даний момент підходу до вивчення людини, вивчення дитинства, підходу до виховання і психотерапії більш глибокого, точного і ефективного в практичній роботі. Чимало проблем, що отруюють життя безлічі людей, можна було б просто не створювати, якщо знати, як влаштовані стосунки між дітьми та батьками. І багато тих проблем, які вже існують та є звичними, можна було б цілком успішно вирішити. Я впевнена, колись це буде усвідомлено, феномен прихильності буде вивчений по справжньому глибоко, і нам відкриється багато нового і важливого, що змінить життя людей на краще. »

Мета методичної роботи у садочку

Розумово та естетично розвинені діти, морально досконалі, фізично та емоційно здорові, створення усіх умов для розкриття та становлення дитини як цілісної особистості.

Садок – перша сходинка, яка готує до школи. Ми вважаємо важливим навчити дитину вирішувати самостійно побутові проблеми,  вміти дружити та взаємодіяти, розкрити свій творчий потенціал, завдяки чому дитина зможе легко засвоїти шкільну програму.

Підготовка дітей до школи має відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. Така підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу ― школяра.

“Сформованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе зі своїм «Я», уміння співвідносити свої бажання, можливості та прагнення до здійснення мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність до систематичного навчання у школі”

– витяг з головного базового компоненту дошкільної освіти МОЗ.

В основі методики роботи з дітьми вихователі керуються найкращими надбаннями  Вальдорфської педагогіки, Монтесорі,  мультисенсорного пізнання на основі задіяння усіх органів чуттів, фінської дошкільної педагогіки, що передбачає виявлення та розвиток творчого потенціалу дитини, втамування допитливості через досвід і гру, наші національні традиції. Вихователі проходять щомісячні семінари та тренінги з вдосконалення та психологічного аспекту роботи з дітьми. В ритм дня вбудована різна діяльність, яка поєднує сплановану діяльність (заняття) та спонтанну, вільну гру на тематичних майданчиках, вулиці.